Hur du håller ditt Körjournal Satteverket kompatibelt

Updated
August 10, 2021
Posted
MileCatcher
Your accurate and automatic mileage tracker is here.
Check your email for links to download the app and get started!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hur du håller ditt Körjournal Satteverket kompatibelt

Ersättning för ditt företags körsträcka ersätts antingen av din arbetsgivare direkt eller dras av när du lämnar in din skatt.

Din ersättningsgrad när du drar av din körsträcka beror på några faktorer:

Vilket fordon kör du?

Om du kör din egen bil eller hybridbil - ersättning är 18,50 kr/mil

Om du kör bilförmån med diesel - ersättning är 6,50 kr/mil

Om du kör bilförmån utan diesel - ersättning är 9,50 kr/mil

Om du kör motorcykel eller moped - ersättning är 9,00 kr/mil

Undantag kan gälla om du använder kollektivtrafik. Se Satteverkets webbplats för mer information.

Hur mycket av din resa är avdragsgill?

Din avdragsgilla resa mellan hem och arbete är bara det som överstiger kostnaden för 11 000 kronor.

Vad är detaljerna för din resa?

Satteverket kräver registreringar/kvitton på din resa. Detta inkluderar din destination, hur många kilometer du har kört, hur ofta, syftet med din resa etc. Denna information kan spåras genom att skapa din egen körjournal, eller genom att använda en tredjeparts tjänst eller app.

Hur kan MileCatcher -appen hjälpa dig?

MileCatcher spårar automatiskt dina resor samt ditt potentiella avdragsgilla belopp. En standardavgift tillämpas på dina avdragsgilla resor baserat på din plats. Till exempel är Sveriges standardränta för företagskörsträcka satt till standard 18,50 kr/mil. Detta pris gäller om du kör din egen bil eller hybridbil.

Om du använder ett annat transportsätt enligt ovan med en annan avgift än standard, tillåter MileCatcher användare att klassificera sina resor med anpassade priser och anpassade ändamål som kan användas för att beräkna självrisken istället.

MileCatcher erbjuder också rapportgenerering av din körjournal. Dessa rapporter kan skrivas ut för dina register eller skickas direkt till din arbetsgivare eller skattekonsult.

Vill veta mer?

Kolla in vår webbplats för mer information, eller skicka ett meddelande till oss på support@milecatcher.com för hjälp. Låt oss hjälpa dig att få ut det mesta av ditt körsträcka!

Friskrivningsklausul: Informationen i denna artikel är baserad på MileCatchers tolkning av Satteverkets krav. Rådgör med en lokal skatteexpert eller besök Satteverkets webbplats för bekräftelse.


Sign up for MileCatcher and start logging your mileage today
Automatic trip logging. Accurate reports.
Start Now
MileCatcher
Originally Published
May 7, 2021
TeliaScandlinesKrugerSkanskaConexusKoneTetrapak